Самостално учење

Не учимо за школу него за живот.

Non scholae, sed vitae discimus лат. (изговор: нон схоле, сед вите дисцимус).
Сенека

Етапе учења
1. Претходни преглед градива


Као што гледамо мапу неког места када желимо да га упознамо и знамо куда и како да
идемо, тако прегледавамо и књигу и лекцију коју учимо.
Пре него што се крене за учењем конкретне лекције добро је погледати садржај и место
где се ова лекција налази у садржају.
Ваља истражити како је садашња лекција повезана са претходним и, колико је могуће, са
будућим лекцијама. Тиме боље схватамо значај онога што тренутно учимо.
Затим се прегледају наслови, поднаслови и најважнији делови лекције коју ћемо учити.

2. Постављање питања


Много се боље памти оно што се учи као одговор на неко питање које сами себи
поставимо, него само оно што се чита и памти.
Питања се могу постављати пре детаљног читања градива, у току читања и након читања.
У неким књигама имамо питања на крају лекције, која такође могу бити корисна у учењу,
али је ипак важно да ученик и сам поставља своја питања.

3. Читање градива


При читању градива највише пажње би требало обратити на највaжније делове лекције.
Зато, треба да знамо како препознати и разликовати битније од мање битних делова.
Наслови, поднаслови нам говоре о суштини лекције или дела лекције.
Сваки пасус у тексту носи једну идеју, основну мисао коју треба препознати.
Други важан задатак при читању јесте уочавање и памћење значајних детаља. Посебно
су важни они детаљи који су повезани са основном идејом, који представљају добар
пример или доказ те основне идеје.
Током читања такође треба постављати питања и давати одговоре на њих, ради бољег
памћења градива.

4. Преслишавање


Осим што читамо градиво које учимо, потребно је и преслишавати се, односно поновити
га више пута.
Градиво које се понови више пута боље се и дуже памти.
Кроз понаваљање можемо видети које делове знамо добро, а које би требало поновити
више пута.
Када видимо да смо савладали неке делове то нас може мотивисати да учимо даље.
Када се преслишавамо корисно је направити и скицу или резиме лекције. То значи да
испишемо најважније делове лекције и додамо по неки пример. Скица или резиме нам
помажу да боље упамтимо градиво и лакше се подсетимо када нам то буде потребно.

5. Завршни преглед


На крају би требало још једном прегледати оно што је научено како би смо боље схватили
целину лекције и како је она повезана са другим градивом и знањима.