ОБАВЕШТЕЊЕ – Бесплатни уџбеници


Министaрство просвете планира да и за школску 2023/2024.год. обезбеди
бесплатне уџбенике  и друга наставна средства из уџбеничких комплета, које је 
школа изабрала да  користи у настави за ученике од 1. до 8. разреда  школе.

У складу са тим, потребно је да одељењске старешине обавесте ученике и
прикупе податке о броју ученика  који имају право на бесплатне уџбенике и
списак пошаљу на мејл школе, osvasacarapic@gmail.com. 

Право на бесплатне уџбенике имају:

-ученици из социјално /материјално угрожених породица (примаоци новчане
социјалне помоћи)
ДОКАЗ: Копија решења којим се утврђује право на остваривање социјалне
новчане помоћи

-ученици који образовање и васпитање стичу по ИОП-у укључујући и ИОП 3.
Није потребна посебна документација, податке поседује школа.

-ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему
образовања и васпитања.
ДОКАЗ:За ученике који су у породици треће  или свако наредно рођено дете а
сва деца се налазе  у истој основној школи није потребна потврда, јер школа
поседује  податке о наведеним ученицима.За ученике који су  у породици треће
или свако наредно рођено дете ,а налазе се у сустему школовања потребно је
доставити потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно
студента/ потврда се прилаже за свако дете/. 

Рок за пријаву бројног стања ученика  са назнаком којој категорији од наведене
три припада је до 31.03.2023.год. 

Рок за  достављање документације /доказа/ је 31.03.2023.год.

Документација се доставља секретару школе у наведеном року.
ШКОЛА , ОДНОСНО ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ СУ ОДГОВОРНИ ЗА
БЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕШТАВАЊЕ РОДИТЕЉА -УЧЕНИКА.
ОДЕЉЕЊСКИМ СТАРЕШИНАМА СЕ НАЛАЖЕ ДА ЕВИДЕНТИРАЈУ УЧЕНИКЕ
КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ ДО
НАВЕДЕНОГ ТЕРМИНА.
НЕОПХОДНО ЈЕ ИСПОШТОВАТИ ТЕРМИНЕ, ЈЕР СЕ ПОДАЦИ УНОСЕ У ИС
ДОСИТЕЈ КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧАВА 10.04.2023.год. А НАКОН ИСТЕКА РОКА НЕ
ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ НОВОГ ПРИЈАВЉИВАЊА УЧЕНИКА:
  Директор школе
 Драгиша Драшковић