Обележавање међународног дана толеранције

Међународни дан толеранције 16. новембар је и ове школске године обележен кроз
сарадњу чланова УП и осталих ученика школе. У сва три објекта направљени су панои
који су окачени у холу школе, а на тему толеранције.

Такође је реализована и радионица са истом темом са ученицима на часовима
грађанског васпитања и животних вештина.

УП

Бели Поток

Зуце

Пиносава