Међународни дан матерњег језика

Дана, 21. фебруара у Основној школи „Васа Чарапић“ обележен је Међународни дан матерњег
језика.
Тим поводом урађена је изложба у холу школе. На изложби су представљени радови ученика
одељења седмог један, чланова Лингвистичког клуба, ученика осмог један који су на илустативан
начин представили почетке словенске писмености.
Такође, ученици одељења седмог један, угостили су на часу српског језика и књижевности,
ученике одељења осмог три. Осмаци су имали задатак да упознају своје млађе другаре са
почецима словенске писмености и првим српским књижевним језиком, српскословенским
језиком.
Чланови Лингвистичког клуба, заједно са учеником А.Ш. (8/3) представили су своју Лингвистичку
читанку.

Уводна реч идејног творца – Линвистичка читанка

Линвистичка читанка настала је из потребе за креативним и подстицајним
учењем ортографских и језичких правила.
Кроз илустрације, истичући правилне и неправилне примере, ученици су
усвајали разлику између језичких неодумица путем слика.
Радећи са својим ученицима закључила сам да је цртеж, графички приказ па
чак и скица приказаних правила веома делотворан и пријемчив метод рада у
основној школи.
Читанка нема текста, конципирана је као збирка слика. Својеврсна
сликовница за децу узраста петог, шестог, седмог и осмог разреда изузетно је
подстицајно средсво у методици наставе српског језика.
Посебност овакве врсте Читанке јесте у томе што су је стварала деца,
настала је на редовним часовима језика, а учврстила своје темеље у
новоствореном Линвистичком клубу Основне школе „Васа Чарапић“.
Циљ оснивања Клуба, стварање штампане и електронске Лингвистичке
читанке јесте очување српског језика, језичке културе, лепоте језика и лакше
учење правописних и језичких правила.
Ученике њихова дела охрабрују и подстичу на даљи рад и допуњавање ове
специфичне језичке збирке.

Ивана Трајковић
професор српског језика и књижевности