Запослени

Презиме и име

Радно место

Драгиша Драшковић

Директор школе

Бојана Томић

Педагог

Помоћник директора

Лазар Ванић

Психолог

Андријана Милетић

олигофренопедагог

Николина Марковић

Педагог

 

Зорица Ђелић

Библиотекар

Ивана Мартиновић

олигофренопедагог

Неда Димитријевић

проф.грађанског васпитања , СНА

Помоћник директора

Снежана Стојановић

Проф. Српског језика

Ана Ристић Вучковић

Проф. Српског језика

Ивана Трајковић

Проф. Српског језика

Дубравка Пејовић

Проф. Српског језика

Татјана Џелетовић

Проф. Српског језика

Маја Хаџић

Проф. Енглеског језика

Ненад Кадријевић

Проф. Енглеског језика

 Нина Драгић

Проф. Енглеског језика

Ненад Ђорђевић

Проф. Енглеског језика

Драгана Јовановић

Проф. Француског  jeз.

Елма Имамовић

Проф. Француског  јез.

Ана Радмилац

Проф. Француског  јез.

Владан Ћулафић

Проф историје

 

Презиме и име

Радно место

Данијела Ђоковић

Проф историје

 

Василије Копривица

Проф. географије

Данијела Кушљевић Никитовић

 

Проф. географије

Мирјана Стошић

Проф. Биологије

Драгана Вучић

Проф. Биологије

Светлана Јока

Проф. Физике

Сања Максимовић

Порф.хемије

Оливера Јеремић

Проф. Математике

Загорка Савић Комарица

Проф. Математике

Александра Стевановић

Проф. Математике

Босиљка Јовановић

Проф. Математике

 Проф. Информатике

Зоран Батаковић

Проф. Математике

 Проф. Информатике

Бојана Бугарин

Проф. ТИТ и Информатике

Данијела Буквић

Проф. ТИТ и Информатике

Драгослав Цојић

Проф. ТИТ и      физике

Мирослав Миленковић

Проф. Информатике и ТИТ

Миљана Драшковић

Проф. Музичке културе

Даша Дачић

Проф. Музичке културе

Горан Милосављевић

Проф. Ликовне  културе

Сања Ђокић

Проф. Ликовне  културе

 

Презиме и име

Радно место

Владимир Ђорђевић

Проф. Физичког васпитања

Душка Љуштина

Проф. Физичког васпитања

Маријана Брашњо

Проф. Физичког васпитања

Катарина Марковић

Проф. Веронауке

Петар Кордић

Проф. Веронауке

Сузана Јанковић

Проф. разредне наставе

Милица Огњановић

Проф. разредне наставе

Ивана Цветић

Проф. разредне наставе

Ивана Игнески

Проф. разредне наставе

Марија Младеновић

Проф. разредне наставе

Невенка Мијаиловић

Проф. разредне наставе

Јасмина Гајић

Проф. разредне наставе

Сања Рајковић

Проф. разредне наставе

Биљана Ласковић

Проф. разредне наставе

Љиља Богуновић

Наст. разредне наставе

Мирјана Неоричић

Проф. разредне наставе

Весна Величковић

Проф. разредне наставе

Јована Обреновић

Проф. разредне наставе

Весна Дрезгић

Наст. разредне наставе

Љиља Милошевић

Проф. разредне наставе

Ружица Штулић

Проф. разредне наставе

Данијела Богосављевић

Проф. разредне наставе

Александра Димитријевић

Наст. Разредне наставе

 

Презиме и име

Радно место


Марија Марковић

Проф. разредне наставе

Милена Кљајић

Проф. разредне наставе

Бојана Поповић

Проф. разредне наставе

Сања Цекић

Проф. разредне наставе – продужени боравак

Десанка Танасијевић

Секретар школе

Светлана Живојиновић

Рачунополагач

Александра Гашевић Драшковић

Благајник

Бешевић Далибор

Домар школе

Миловановић Горан

Домар школе

Денковић Томислав

Домар школе

Новић Сњежана

Куварица/ сервирка

Пијевац Вера

Чистачица

Петровић Весна

Чистачица

Вукојевић Надежда

Чистачица

Марковић Стојна

Чистачица

Оливера Марковић

Чистачица

Јанковић Милена

Чистачица

Слађана Цветковић Милуновић

Чистачица

Бешевић Душанка

Чистачица

Марина Обренић

Чистачица

Милинковић Доста

Чистачица

Милановић Милка

Чистачица

Јованић Јасмина

Чистачица